Wyższa Szkoła Techniczna istnieje od 2004 roku. Podstawowym kierunkiem działalności dydaktycznej jest kształcenie na poziomie studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunkach technicznych. Absolwentom Uczelni wydaje się dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku i specjalności oraz nadaje tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci studiów inżynierskich w WST są uprawnieni do kontynuowania na innych uczelniach studiów na drugim stopniu (studiów magisterskich) na ukończonym kierunku studiów lub pokrewnych.

 

W Wyższej Szkole Technicznej studia trwają 7 semestrów i odbywają się według planów i programów nauczania, które są zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Zajęcia dydaktyczne odbywają się podczas 9 trzydniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela) w każdym semestrze. Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.30-21.00, soboty w godz. 8.00-18.00 oraz w niedziele w godz. 8.00-16.00.
Student może uzyskać zgodę na indywidualną organizację studiów, polegającą na ustaleniu indywidualnych terminów uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz ustaleniu indywidualnych terminów zaliczeń i egzaminów. Każdy student, uzyskujący dobre wyniki w nauce, może studiować według indywidualnego toku studiów, który daje możliwość pogłębienia i rozszerzenia tematyki studiów poza zakres objęty nominalnym planem studiów.


Kadra akademicka pochodzi z renomowanych uczelni:

 

  • Politechniki Warszawskiej
  • Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Copyright © 2013. All Rights Reserved.